Ο κ. Θάνος Βερέμης είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (ΕΣΥΠ).