Σάββατο, 1 Ιανουαρίου 2011

το μέτρημα..Πάντοτε , η Πρωτοχρονιά είναι αφορμή για νέες αφετηρίες , μετά από υπολογισμούς και απολογισμούς και σωστό μέτρημα ! Τι πρέπει να κρατήσουμε ζωντανό , τι αξίζει , την προσοχή μας ;
Ποιά πράγματα ,ποιοί άνθρωποι , θα συνεχίσουν μαζί , στο ταξίδι της ζωής μας
                            Ερωτήματα - Ερωτήματα - Ερωτήματα .
Δεν μένει παρά να απαντηθούν μέσα σε ένα ολόκληρο έτος   -   Μέσα σε μια ολοκαίνουργια νέα          
Χρονιά !
                                   ΚΑΛΗ        ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ !!!