Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014

΄ΕΜΠΡΟΣ να γίνουμε ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΧΡΥΣΕΣ ! ΧΡΥΣΕΣ και ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ! ΧΡΟΝΙΑ μας ΠΟΛΛΑ !!!


ΓΕΝΕΣΙΣ
κατά τη Μετάφραση Ο'

Κεφάλαιον β'

ιη' Καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεός· οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον· ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθὸν κατ᾿ αὐτόν. ιθ' καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς ἔτι ἐκ τῆς γῆς πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ καὶ πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἤγαγεν αὐτὰ πρὸς τὸν Ἀδάμ, ἰδεῖν τί καλέσει αὐτά. καὶ πᾶν ὃ ἐὰν ἐκάλεσεν αὐτὸ Ἀδὰμ ψυχὴν ζῶσαν, τοῦτο ὄνομα αὐτῷ. κ' καὶ ἐκάλεσεν Ἀδὰμ ὀνόματα πᾶσι τοῖς κτήνεσι καὶ πᾶσι τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τοῦ ἀγροῦ· τῷ δὲ Ἀδὰμ οὐχ εὑρέθη βοηθὸς ὅμοιος αὐτῷ. κα' καὶ ἐπέβαλεν ὁ Θεὸς ἔκστασιν ἐπὶ τὸν Ἀδάμ, καὶ ὕπνωσε· καὶ ἔλαβε μίαν τῶν πλευρῶν αὐτοῦ καὶ ἀνεπλήρωσε σάρκα ἀντ᾿ αὐτῆς. κβ' καὶ ᾠκοδόμησεν ὁ Θεὸς τὴν πλευράν, ἣν ἔλαβεν ἀπὸ τοῦ Ἀδάμ, εἰς γυναῖκα καὶ ἤγαγεν αὐτὴν πρὸς τὸν Ἀδάμκγ' καὶ εἶπεν Ἀδάμ· τοῦτο νῦν ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μου καὶ σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός μου· αὕτη κληθήσεται γυνή, ὅτι ἐκ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ἐλήφθη αὕτη· κδ' ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν. κε' καὶ ἦσαν οἱ δύο γυμνοί, ὅ τε Ἀδὰμ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ᾐσχύνοντο.
πηγήhttp://el.wikisource.org/wiki/%CE%93%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%83%CE%B9%CF%82

Yπάρχουμε σε δύο φύλα εμείς οι ΑΝΘΡΩΠΟΙ , φίλοι μου και αυτή τη ΔΙΤΤΗ - ΦΥΣΗ μας πρέπει να υπηρετήσουμε προκειμένου να ΞΑΝΑΒΡΟΥΜΕ τον ΧΑΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ και την ΧΑΜΕΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ και ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ σαν
 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΕΙΔΟΣ στον πλανήτη ΓΗ όπου ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΜΕ όχι για να ΑΛΛΗΛΟ - ΣΠΑΡΑΣΟΥΜΕ εαυτούς αλλά για να ΕΥΗΜΕΡΟΥΜΕ και να ΕΥΤΥΧΟΥΜΕ !
Χρόνια  Πολλά  ! σε όλες τις ΓΥΝΑΙΚΕΣ στον ΠΛΑΝΗΤΗ !
Μαύρες  - Λευκές , Κόκκινες  - Κίτρινες !
Μικρές  - Μεγάλες  - Μωρά !
Πλούσιες - Φτωχειές  !
Μορφωμένες  - Αμόρφωτες!
' Οποιας ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ και ΦΥΛΗΣ ας δώσουμε τα χέρια ν΄ανασηκωθούμε ξανά να
πάρουμε το δρόμο για την ΠΡΟΟΔΟ και την ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ !
΄ΕΜΠΡΟΣ να ξαναβρούμε  τον χαμένο  ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ  !
΄ΕΜΠΡΟΣ να γίνουμε ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΧΡΥΣΕΣ !
ΧΡΥΣΕΣ και ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ !
ΧΡΟΝΙΑ μας ΠΟΛΛΑ !!! mariarosa
Το 1977 ο ΟΗΕ θέσπισε την 8η Μαρτίου ως παγκόσμια ημέρα της γυναίκας (διεθνής ημέρα των δικαιωμάτων των γυναικών) . Είναι μια μέρα κινητοποιήσεων σε όλο τον κόσμο για την υποστήριξη των γυναικείων δικαιωμάτων. Μια ευκαιρία για περισυλλογή και προβληματισμό σχετικά με τις απειλές του γυναικείου φύλου (βία, σεξισμός, πορνεία ανεργία, υπερβολικές κοινωνικές απαιτήσεις κ.ά.)
Στη χώρα μας υποτιμητικά αποκαλείται ως "γιορτή της γυναίκας" και έχει μάλλον έναν αφελή και ανούσιο χαράκτηρα
Στο 24grammata.com επιθυμώντας να αποδώσουμε σε τούτη τη μέρα το πραγματικό της νόημα ετοιμάσαμε ένα μοναδικό αφιέρωμα στην ελληνιδα πρωτοπόρο , με πείσμα και αυτοθυσία δημιούργησε τα ήθη της σημερινής κοινωνίας .

Γ.Δαμιανός

Τέχνες
Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου: H πρώτη ελληνίδα πεζογράφος,  εδώ
Αικατερίνη Παναγιώτου: Η πρώτη ελληνίδα ηθοποιός στην Αθήνα, εδώ
Ελένη Μπούκουρη-Αλταμούρα: η πρώτη  ελληνίδα ζωγράφος, εδώ
Νelly: πρωτοπόρος φωτογραφος, εδώ
Επιστήμες
Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Πρώτη ελληνιδα πρύτανις ξένου πανεπιστημίου, εδώ
Σαράντη Γαλάτεια: Η πρώτη ελληνιδα Ακαδημαϊκός,  εδώ
Σεβαστή Καλλισπέρη, Αγγελική Παναγιωτάτου: Οι πρώτες ελληνίδες στο πανεπιστήμιο (ως φοιτήτριες και ως καθηγήτριες),  εδώ
Πολιτική
Η Ελένη Σκούρα:  η πρώτη Ελληνίδα Βουλευτής, εδώ
Λίνα Τσαλδάρη – Λάμπρου: η πρώτη γυναίκα υπουργός στην Ελλάδα, εδώ 
Γυναικείο κίνημα
Αύρα Θεοδωροπούλου: η πρωτοπόρος του ελληνικού γυναικείου κινήματος , εδώ
Καλλιρόη Παρρέν:  πρωτοπόρος φεμινίστρια,  εδώ
Διάφορα
Δομνίτσα Λανίτου – Καβουνίδου: Η πρωτη ελληνιδα σε ολυμπακούς αγώνες, εδώ 
Σόνια-Σοφία Φ. Στεφανίδου: Η πρώτη Ελληνίδα Αλεξιπτωτίστρια, εδώ
Α. Διπλαράκου: πρώτη Ελληνίδα Μις Ευρώπη (1930), εδώ