Κυριακή, 16 Απριλίου 2017

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ! Πιστεύω στην Ανάσταση Συνέλληνες γιατί , έχω δει τον κατάξερο δυόσμο στo κήπο μου ν΄ανασταίνεται και , να ζωντανεύει εκ νέου την ΄Ανοιξη !


Χριστός Ανέστη !

Μέχρι την ημέρα της Πεντηκοστής θα΄ναι ,

η καθημερινή ,
χαρμόσυνη , ευχή , για όλους τους πιστούς ,
ορθοδόξους , χριστιανούς .
Η έκφραση «Χριστός ανέστη!» (Ο Χριστός αναστήθηκε!)

αποτελεί τον περισσότερο διαδεδομένο χαιρετισμό

μεταξύ των Ορθoδόξων Χριστιανών που λέγεται από το Πάσχα,

δηλαδή την εορτή της Ανάστασης του Χριστού, 


και για σαράντα ημέρες,

δηλαδή μέχρι την απόδοση του Πάσχα,

την Τετάρτη της παραμονής του εορτασμού της 


εορτής της Αναλήψεως. ΕΔΩ:

Η έκφραση αυτή που προέρχεται από ευαγγελική ρήση, 
αποτελεί και την αρχή του γνωστότερου αναστάσιμου 
τροπαρίου που λέγεται κατά την ίδια περίοδο:

Χριστός Ανέστη εκ νεκρών,

θανάτω θάνατον πατήσας

και τοις εν τοις μνήμασιν, ζωήν χαρισάμενος

Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι,

προσκυνήσομεν Άγιον, Κύριον,

Ιησούν τον μόνον αναμάρτητον.

Τον Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν

και την Αγίαν σου Ανάστασην υμνούμεν και δοξάζωμεν

Συ γαρ ει ο Θεός ημών, εκτός Σου άλλον ουκ οίδαμεν,

το όνομά Σου ονομάζομεν.

Δεύτε, πάντες οι πιστοί, προσκυνήσωμεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασην.

Ιδού γαρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλω τω κόσμω.

Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασην Αυτού.

Σταυρόν γαρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτω, θάνατον ώλεσεν.

Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν,

Έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και το μέγα έλεος.


Ως χαιρετισμός αποδίδεται πάντα με χαρακτήρα ενθουσιώδη

και με έντονη την εκδήλωση της ψυχικής ανάτασης.

Σε ανταπάντηση της έκφρασης αυτής ανταποδίδεται

η έκφραση «Αληθώς ανέστη!» (Στ' αλήθεια αναστήθηκε!).

Στη λαογραφία η έκφραση αυτή ανάγεται στα αναστάσιμα έθιμα

που επαναλαμβάνεται με το τσούγκρισμα των κόκκινων αυγών,

με το «φιλί της αγάπης», κ.ά. αναστάσιμες εκδηλώσεις.


"Χριστός Ανέστη" στον Πανάγιο Τάφο

XΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Kατήλθες εν τοις κατωτάτοις της γης και συνέτριψας μοχλούς αιωνίους , κατόχους πεπεδημένων Χριστέ , και τριήμερος , ως εκ κήτους Ιωνάς , εξανέστης του τάφου." Kατήλθες εν τοις κατωτάτοις της γης

και συνέτριψας μοχλούς αιωνίους ,

κατόχους πεπεδημένων , Χριστέ ,

και τριήμερος , ως εκ κήτους Ιωνάς ,

εξανέστης του τάφου "

" Φυλάξας τα σήμαντρα σώα , Χριστέ ,

εξεγέρθης του τάφου , ό τάς κλείς της

παρθένου μη λυμηνάμενος εν τώ τόκω σου ,

και ανέωξας ημίν Παραδείσου τάς πύλας ."

" Σώτερ μου , το ζών τε καί άθυτον ιερείον ,

ώς Θεός σεαυτόν έκουσίως προσαγαγών τω Πατρί

συνανέστησας παγγενή τόν ΄Αδάμ ,

άναστάς εκ του τάφου "


΄Ωδή στ΄. ΄Ο Είρμός , από τήν υμνολογίαν της Ανάστασης .

....Το ψάλλαμε όσοι παραμείναμε στους ιερούς ναούς και
δεν τρέξαμε να καταβροχθήσουμε τις μαγειρίτσες , το
αρνάκι φρικασέ , και όλα τα πασχαλιάτικα τα σχετικά ...
... όσοι παραμείναμε στις εκκλησιές
μετά από το χαρμόσυνο και πανηγυρικό
τέταρτο του

" Χριστός Ανέστη εκ νεκρών

Θανάτω θάνατω πατήσας " .


...εκεί , γύρω στις 2 ,  τα ξημερώματα ...
το ψάλλαμε , μαζί με 
ιερείς και ψάλτες  ...
... δεξιούς και αριστερούς ...mariarosa.

XΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !
Στο παραπάνω cd έχει ήχογραφηθεί το Χριστός Ανέστη σε 5 γλώσσες
στα ΄Ελληνικά, ΄Αραβικά, ΄Αγγλικά, Γαλλικά και Ρωσικά
ο δημιουργός του κομματιού είναι ο Βασίλης Χατζηνικολάου
και το cd του τιτλοφορείται : "Τα μπλουζ της ψυχής μου"

XΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !