Κυριακή, 20 Απριλίου 2014

XΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Kατήλθες εν τοις κατωτάτοις της γης και συνέτριψας μοχλούς αιωνίους , κατόχους πεπεδημένων Χριστέ , και τριήμερος , ως εκ κήτους Ιωνάς , εξανέστης του τάφου.


" Kατήλθες εν τοις κατωτάτοις της γης

και συνέτριψας μοχλούς αιωνίους ,


κατόχους πεπεδημένων , Χριστέ ,

και τριήμερος , ως εκ κήτους Ιωνάς ,

εξανέστης του τάφου "" Φυλάξας τα σήμαντρα σώα , Χριστέ ,

εξεγέρθης του τάφου , ό τάς κλείς της

παρθένου μη λυμηνάμενος εν τώ τόκω σου ,

και ανέωξας ημίν Παραδείσου τάς πύλας ."" Σώτερ μου , το ζών τε καί άθυτον ιερείον ,

ώς Θεός σεαυτόν έκουσίως προσαγαγών τω Πατρί ,

συνανέστησας παγγενή τόν ΄Αδάμ ,

άναστάς εκ του τάφου "


΄Ωδή στ΄. ΄Ο Είρμός , από τήν υμνολογίαν της Ανάστασης .....Το ψάλλαμε όσοι παραμείναμε στους ιερούς ναούς και

 δεν τρέξαμε να καταβροχθήσουμε τις μαγειρίτσες , το 
αρνάκι φρικασέ  , και όλα τα πασχαλιάτικα τα σχετικά ...
... όσοι παραμείναμε στις εκκλησιές
μετά 
από το χαρμόσυνο και πανηγυρικό 
τέταρτο του
" Χριστός Ανέστη εκ νεκρών 


Θανάτω θάνατω πατήσας " .


...εκεί γύρω στις 2  τα ξημερώματα ...
το ψάλλαμε , μαζί με ιεροψάλτες και ιερείς ...
... δεξιούς και αριστερούς ...mariarosa.


XΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !