Σάββατο, 25 Μαρτίου 2017

"Ἡ Ῥωμιοσύνη καὶ Ὀρθοδοξία εἶναι ἕνα πρᾶγμα." Φώτης Κόντογλου - Ῥωμιοσύνη καὶ Ὀρθοδοξία


Ἡ Ῥωμιοσύνη εἶναι ζυμωμένη μὲ τὴν ὀρθοδοξία,
γι᾿ αὐτὸ Χριστιανὸς κ᾿ Ἕλληνας ἤτανε τὸ ἴδιο.
Ἀπὸ τότε ποὺ γινήκανε χριστιανοὶ οἱ Ἕλληνες,
πήρανε στὰ χέρια τους τὴ σημαία τοῦ Χριστοῦ
καὶ τὴν κάνανε σημαία δική τους: Πίστις καὶ Πατρίς!

Ποτάμια ἑλληνικὸ αἷμα χυθήκανε γιὰ τὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ,
ἀπὸ τα χρόνια του Νέρωνα καὶ τοῦ Διοκλητιανοῦ, ἕως τὰ 1838,
ποὺ μαρτύρησε ὁ ἅγιος Γεώργιος ὁ ἐξ Ἰωαννίνων.
Ποιὰ ἄλλη φυλὴ ὑπόφερε τόσα μαρτύρια γιὰ τὸ Χριστό;
Αὐτὸ τὸ ἀκατάλυτο ἔθνος ποὺ ἔπρεπε νὰ πληθύνει
καὶ νὰ καπλαντίσει τὸν κόσμο, ἀπόμεινε ὀλιγάνθρωπο
γιατὶ ἀποδεκατίσθηκε ἐπὶ χίλια ὀχτακόσια χρόνια
 ἀπὸ φυλὲς χριστιανομάχες.
Ἁγιασμένη Ἑλλάδα!
Εἶσαι ἁγιασμένη, γιατὶ εἶσαι βασανισμένη.
Κι ἡ κάθε γιορτή σου μνημονεύει κ᾿ ἕνα μαρτύριό σου.
Τὰ πάθη τοῦ Χριστοῦ τὰ ῾κανες δικά σου πάθη,
τὰ μαρτύρια τῶν ἁγίων εἶναι τὰ δικά σου μαρτύρια.
Γιὰ νὰ μὴν πάρω τοὺς πολὺ παλιούς, παίρνω δυὸ τρεῖς
ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἀγωνισθήκανε γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδας,
ποὺ ὅποτε μιλᾶνε γιὰ τὴ λευτεριά, μιλᾶνε καὶ γιὰ τὴ θρησκεία.

Ὁ Ρήγας Φεραῖος λέγει: «νὰ κάνουμε τὸν ὅρκο πάνω στὸ Σταυρό».

Ἕνας ἄλλος ποιητὴς γράφει:
«Γιὰ τῆς πατρίδας τὴν ἐλευθερία
 γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν ἁγία  γι᾿ αὐτὰ τὰ δυὸ πολεμῶ,
μ᾿ αὐτὰ νὰ ζήσω ἐπιθυμῶ.
κι ἂν δὲν τὰ ἀποχτήσω  τί μ᾿ ὠφελεῖ νὰ ζήσω;»...
... Οἱ ἀγράμματοι ποιητὲς τῶν βουνῶν, μέσα στὰ τραγούδια ποὺ κάνανε,
καὶ ποὺ δὲ θὰ τὰ φτάξει ποτὲ κανένας γραμματιζούμενος,
μιλᾶνε κάθε τόσο γιά. τὴ Θρησκεία μας, γιὰ τὸ Χριστό,
 γιὰ τὴν Παναγιά, γιὰ τοὺς δώδεκα Ἀποστόλους, γιὰ τοὺς ἁγίους.
25 η Μαρτίου : Ευαγγελισμός της Θεοτόκου : " Ευαγγελίζου Γη "
περισσότερα εδώ :
" Ευαγγελισμός  "
έργο του Κωνσταντίνου Παρθένη Πολλὲς παροιμίες καὶ ρητὰ καὶ λόγια ποὺ λέγει ὁ λαός μας,
εἶναι παρμένα ἀπὸ τὰ γράμματα τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ Ῥωμιοσύνη εἶναι ζυμωμένη μὲ τὴν ὀρθοδοξία,
γι᾿ αὐτὸ Χριστιανὸς κ᾿ Ἕλληνας ἤτανε τὸ ἴδιο.
Θεόδωρος Βρυζάκης,
«Υπέρ Πατρίδος το Παν», πίνακας
του 1858, Αθήνα,
Εθνική Πινακοθήκη
- Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου


Ἀπὸ τότε ποὺ γινήκανε χριστιανοὶ οἱ Ἕλληνες,
πήρανε στὰ χέρια τους τὴ σημαία τοῦ Χριστοῦ
καὶ τὴν κάνανε σημαία δική τους: Πίστις καὶ Πατρίς!
Πολύ γρήγορα ο σταυρός επιβλήθηκε ως θρησκευτικό
και πολιτικό έμβλημα του υποταγμένου έθνους,
σε τέτοιο μάλιστα βαθμό, ώστε κληρικοί ετίθεντο
επικεφαλής εξεγέρσεων χρησιμοποιώντας ως σημαίες
τα ιερά λάβαρα των εκκλησιών τους.
Στις αρχές της Επανάστασης του 1821 εμφανίστηκαν
πολλές σημαίες με διάφορες παραστάσεις,
σύμφωνα με τη φαντασία καθενός αρχηγού,
με βάση το μίσος που είχε κατά των Τούρκων,
τις ιστορικές γνώσεις, τις οικογενειακές παραδόσεις
και τη θρησκευτική του ευλάβεια.
Αμέσως μετά την κατάληψη της Τριπολιτσάς (Σεπτέμβριος 1821),
ο Παπαφλέσσας έκοψε ένα κομμάτι από την εσωτερική
πλευρά του ράσου του και ταυτόχρονα
ζήτησε από τον οπλαρχηγό Παναγιώτη Κεφάλα
να σχίσει δύο λωρίδες από τη λευκή του φουστανέλα.
Πίνακας του Πέτερ φον Ες με θέμα την άλωση της Τριπολιτσάς. Ο Παναγιώτης Κεφάλας υψώνει την επαναστατική σημαία στις επάλξεις των τειχών της πόλης. Αν δεχθούμε τη συνεργασία του Παπαφλέσσα με τον Κεφάλα για την κατασκευή της σημαίας ως γεγονός, τότε ο Γερμανός καλλιτέχνης δεν απέδωσε στη σωστή θέση τα χρώματα.
Πίνακας του Πέτερ φον Ες με θέμα την άλωση της Τριπολιτσάς.
Ο Παναγιώτης Κεφάλας υψώνει την επαναστατική σημαία
 στις επάλξεις των τειχών της πόλης
Με αυτά τα κομμάτια κατασκευάστηκε μια
αυτοσχέδια σημαία (γαλάζια με λευκό σταυρό)
η οποία υψώθηκε, κάτω από τις ιαχές των Ελλήνων πολεμιστών,
στο πρώην τουρκικό διοικητήριο της πόλης.
Αυτή αποτέλεσε το πρώτο σχέδιο της επίσημης σημαίας
του ελληνικού κράτους μετά την απελευθέρωση.
Η ιστοριογραφία των πρώτων μετεπαναστατικών χρόνων
έδωσε και μια ρομαντική διάσταση στη σημαία,
αποτέλεσμα συνεργασίας ενός στρατιώτη και ενός ιερέα,
αναφέροντας πως η γενναιότητα του κλέφταρματολού
στήριξε τις ελπίδες της στη χριστιανική πίστη....
περισσότερα για την
σημαία  της Ελληνικής Επανάστασης εδώ :


Αλέξανδρος Υψηλάντης 

Ποτάμια ἑλληνικὸ αἷμα χυθήκανε γιὰ τὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ,
ἀπὸ τα χρόνια του Νέρωνα καὶ τοῦ Διοκλητιανοῦ, ἕως τὰ 1838,
ποὺ μαρτύρησε ὁ ἅγιος Γεώργιος ὁ ἐξ Ἰωαννίνων.
Ποιὰ ἄλλη φυλὴ ὑπόφερε τόσα μαρτύρια γιὰ τὸ Χριστό;
Αὐτὸ τὸ ἀκατάλυτο ἔθνος ποὺ ἔπρεπε νὰ πληθύνει
καὶ νὰ καπλαντίσει τὸν κόσμο, ἀπόμεινε ὀλιγάνθρωπο
γιατὶ ἀποδεκατίσθηκε ἐπὶ χίλια ὀχτακόσια χρόνια ἀπὸ φυλὲς χριστιανομάχες.
Ἁγιασμένη Ἑλλάδα! Εἶσαι ἁγιασμένη, γιατὶ εἶσαι βασανισμένη.
Κι ἡ κάθε γιορτή σου μνημονεύει κ᾿ ἕνα μαρτύριό σου.
Τὰ πάθη τοῦ Χριστοῦ τὰ ῾κανες δικά σου πάθη,
τὰ μαρτύρια τῶν ἁγίων εἶναι τὰ δικά σου μαρτύρια.
απόσπασμα απὸ τὸ βιβλίο
«Παναγία καὶ Ὑπεραγία» των ἐκδόσεων Ἀρμός
Ακόμα και ο όρκος των Φιλικών και αργότερα
όλων των αγωνιστών του 1821 εδίνονταν ,
επάνω στον σταυρό και στο ιερό ευαγγέλλιο
της Ορθόδοξης εκκλησίαςH ίδρυση της  ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ,1814 στην Οδησσό
Πριν από 196 χρόνια περίπου σ΄ένα μικρό και σκοτεινό δωμάτιο
στη φιλόξενη Οδησσό στη Ρωσία ,
τρία χέρια απλώθηκαν αργά ,  τελετουργικά ,
και ακούμπησαν με ευλάβεια στο ευαγγέλιο.
Τα πρόσωπα μόλις που διακρίνονταν στο ημίφως ήταν :
 ο Νικόλαος Σκουφάς από την Άρτα, ο Αθανάσιος Τσακάλωφ από τα Γιάννενα,
και ο Εμμανουήλα Ξάνθος από την Πάτμο.
Πρώτα , ο ένας και μετά όλοι μαζί επαναλαμβάνουν ,
τα λόγια του ιδρυτικού όρκου της " συνομωτικής οργάνωσης " 
που πήραν την πρωτοβουλία να ιδρύσουν
τη Φιλικής Εταιρεία  
και ν΄ανάψουν τη φλόγα της Επανάστασης.
Στα επόμενα επτά χρόνια η φλόγα των κεριών από τα μικρά,
«μυστικά» δωμάτια όπου όρκιζαν τα νέα μέλη
ακολουθώντας αυστηρούς συνωμοτικούς κανόνες,
θέριεψε σε εστίες φωτιάς, διάσπαρτες
στο ευρωπαϊκό τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.


ΟΡΚΟΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
(Ένας Όρκος Ξεχασμένος)
«Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού,
ότι θέλω είμαι επί ζωής μου πιστός εις την
Εταιρείαν κατά πάντα.
Να φανερώσω το παραμικρόν από τα σημεία
και τους λόγους της, μήτε να σταθώ
κατ΄ουδένα λόγον ή αφορμή του να καταλάβωσι
άλλοι ποτέ, ότι γνωρίζω τι περί τούτων,
μήτε εις συγγενείς μου, μήτε εις πνευματικόν ή φίλον μου.
     Ορκίζομαι ότι εις το εξής δεν θέλω έμβει
εις καμμίαν εταιρείαν, οποία και αν είναι,
μήτε εις κανέναν δεσμόν υποχρεωτικόν.
Και μάλιστα, οποιονδήποτε δεσμόν αν είχα,
και τον πλέον αδιάφορον ως προς την Εταιρείαν,
θέλω τον νομίζει ως ουδέν.
«Ο όρκος των Φιλικών», ξυλογραφία του Βάσου Φαληρέα
είναι η χαρακτηριστικότερη απεικόνιση της Φιλικής Εταιρείας.
Βρίσκεται στο Πολεμικό Μουσείο
Τη φωτό τη βρήκαμε εδώ :

     Ορκίζομαι ότι θέλω τρέφει εις την καρδίαν μου
 αδιάλλακτον μίσος εναντίον των τυράννων της πατρίδος μου,
των οπαδών και των ομοφρόνων με τούτους,
θέλω ενεργεί κατά πάντα τρόπον προς βλάβην
και αυτόν τον παντελή όλεθρόν των,
όταν η περίστασις το συγχωρήσει.
     Ορκίζομαι να μη μεταχειριστώ ποτέ βίαν
δια να αναγνωρισθώ με κανένα συνάδελφον,
προσέχων εξ εναντίας με την μεγαλυτέραν
επιμέλειαν να μην λανθασθώ κατά τούτο,
γενόμενος αίτιος ακολούθου τινός συμβάντος,
με κανένα συνάδελφον.
     Ορκίζομαι να συντρέχω, όπου εύρω τινά συνάδελφον,
με όλην την δύναμιν και την κατάστασίν μου.
Να προσφέρω εις αυτόν σέβας και υπακοήν,
αν είναι μεγαλύτερος εις τον βαθμόν και
αν έτυχε πρότερον εχθρός μου,
τόσον περισσότερον να τον αγαπώ και να τον συντρέχω,
καθ΄όσον η έχθρα μου ήθελεν είναι μεγαλυτέρα.
     Ορκίζομαι ότι καθώς εγώ παρεδέχθην εις Εταιρείαν,
να δέχομαι παρομοίως άλλον αδελφόν,
μεταχειριζόμενος πάντα τρόπον και όλην
την κανονιζομένην άργητα,
εωσού τον γνωρίσω Έλληνα αληθή,
θερμόν υπερασπιστήν της πατρίδος,
άνθρωπον ενάρετον και άξιον
όχι μόνον να φυλάττη το μυστικόν,
αλλά να κατηχήση και άλλον ορθού φρονήματος.
     Ορκίζομαι να μην ωφελώμαι κατ΄ουδένα τρόπον
από τα χρήματα της Εταιρείας,
θεωρών αυτά ως ιερό πράγμα και ενέχυρον
ανήκον εις όλον το Έθνος μου.
Να προφυλάττωμαι παρομοίως και εις τα λαμβανόμενα
εσφραγισμένα γράμματα.
     Ορκίζομαι να μην ερωτώ κανένα των Φιλικών με περιέργειαν,
δια να μάθω οποίος τον εδέχθη εις την Εταιρείαν.
Κατά τούτο δε μήτε εγώ να φανερώσω,
ή να δώσω αφορμήν εις τούτον να καταλάβη, ποίος με παρεδέχθη.
Να αποκρίνομαι μάλιστα άγνοιαν,
αν γνωρίζω το σημείον εις το εφοδιαστικόν τινός.
     Ορκίζομαι να προσέχω πάντοτε εις την διαγωγήν μου,
να είμαι ενάρετος.
Να ευλαβώμαι την θρησκείαν μου,
χωρίς να καταφρονώ τας ξένας.
Να δίδω πάντοτε το καλόν παράδειγμα.
Να συμβουλεύω και να συντρέχω τον ασθενή,
τον δυστυχή και τον αδύνατον.
Να σέβομαι την διοίκησιν, τα έθιμα,
τα κριτήρια και τους διοικητάς του τόπου, εις τον οποίον διατριβώ.
     Τέλος πάντων ορκίζομαι εις Σε,
 ω ιερά πλην τρισάθλια Πατρίς !
 Ορκίζομαι εις τας πολυχρονίους βασάνους Σου.
Ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα τα οποία
τόσους αιώνας έχυσαν και χύνουν
τα ταλαίπωρα τέκνα Σου, εις τα ίδια μου δάκρυα,
χυνόμενα κατά ταύτην την στιγμήν,
και εις την μέλλουσαν ελευθερίαν των ομογενών μου
ότι αφιερώνομαι όλως εις Σε.
Εις το εξής συ θέλεις είσαι η αιτία
και ο σκοπός των διαλογισμών μου.
Το όνομά σου ο οδηγός των πράξεών μου,
και η ευτυχία Σου η ανταμοιβή των κόπων μου.
Η θεία δικαιοσύνη ας εξαντλήσει επάνω
εις την κεφαλήν μου όλους τους κεραυνούς της,
το όνομά μου να είναι εις αποστροφήν,
και το υποκείμενόν μου το αντικείμενον
της κατάρας και του αναθέματος των Ομογενών μου,
αν  ίσως λησμονήσω εις μίαν στιγμήν
τας δυστυχίας των και δεν εκπληρώσω το χρέος μου.
Τέλος ο θάνατός μου ας είναι η άφευκτος
τιμωρία του αμαρτήματός μου,
δια να μη λησμονώ την αγνότητα της Εταιρείας
με την συμμετοχήν μου».
Oι ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας προχώρησαν 
στην εγγραφή μελών στις ελληνικές παροικίες 
ου εξωτερικού και στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, 
ενθαρρυμένοι από το επαναστατικό πνεύμα του 
Ρήγα Βελεστινλή, τους αγώνες του Λάμπρου Κατσώνη 
και των Σουλιωτών καθώς και την αναταραχή που 
προκαλούσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία απείθαρχοι πασάδες.
Οι Φιλικοί, όπως αποκαλούνταν τα μέλη της, 
χρησιμοποιούσαν κρυπτογραφικό κώδικα 
για να επικοινωνούν μεταξύ τους και υπέγραφαν με ψευδώνυμα. 
Η μύηση τους στην οργάνωση είχε τη μορφή ιεροτελεστίας, 
που τη σφράγιζε ο όρκος μπροστά σε ιερέα.
Ένα εκπληκτικό ντοκιμαντέρ του National Geographic
παρουσιάζει όλη την Ιστορία της Επανάστασης του 1821.
Της αναγέννησης ενός Έθνους ,του ηρωϊσμού
και της αυτοθυσίας,και τελικά της οριστικής νίκης!
Σε έξι βίντεο όλη η ιστορία του 1821!
1821 ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΖΥΓΟ
.
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NATIONAL GEOGRAPHIC
Ὁλόκληρος ὁ Ὕμνος εἰς τὴν Ἐλευθερίαν
http://www.projethomere.com

Διαβάστε εδώ σχετικές αναρτήσεις με την 
Ελληνική Επανάσταση του 1821:

Η σιωπή για το '21...

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

Γεώργιος Καραϊσκάκης

Αθανάσιος Διάκος

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ

Ευαγγελισμός, Κωνσταντίνος Παρθένης

Γιατί η ελληνική σημαία είναι κυανόλευκη; 
Γιατί έχει εννιά λωρίδες; 
Πότε καθιερώθηκε ως επίσημη σημαία του ελληνικού κράτους;

Στα άδυτα του Πολεμικού Μουσείου: