Κυριακή, 20 Απριλίου 2014

XΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ! " Kατήλθες εν τοις κατωτάτοις της γης και συνέτριψας μοχλούς αιωνίους , κατόχους πεπεδημένων , Χριστέ , και τριήμερος , ως εκ κήτους Ιωνάς , εξανέστης του τάφου "


" Kατήλθες εν τοις κατωτάτοις της γης 
και συνέτριψας μοχλούς αιωνίους ,
κατόχους πεπεδημένων , Χριστέ ,
και τριήμερος , ως εκ κήτους Ιωνάς ,
 εξανέστης του τάφου "
" Φυλάξας τα σήμαντρα σώα , Χριστέ , 
εξεγέρθης του τάφου , ό τάς κλείς της 
παρθένου μη λυμηνάμενος εν τώ τόκω σου ,
και ανέωξας ημίν Παραδείσου τάς πύλας ."
" Σώτερ μου , το ζών τε καί άθυτον ιερείον , 
ώς Θεός σεαυτόν έκουσίως προσαγαγών τω Πατρί , συνανέστησας παγγενή τόν ΄Αδάμ ,
άναστάς εκ του τάφου "
΄Ωδή στ΄. ΄Ο Είρμός , από τήν υμνολογίαν της Ανάστασης .
....Το ψάλλαμε όσοι παραμείναμε στους ιερούς ναούς και δεν τρέξαμε να καταβροχθήσουμε μαγειρίτσες , φρικασέ αρνάκι ,
και όλα τα πασχαλιάτικα τα σχετικά ...
...όσοι παραμείναμε στις εκκλησιές 
μετά από το χαρμόσυνο και πανηγυρικό 
τέταρτο του
" Χριστός Ανέστη εκ νεκρών
Θανάτω θάνατω πατήσας " .
...εκεί γύρω στις 2 τα ξημερώματα ...
μαζί με ιεροψάλτες και ιερείς ...
... δεξιούς και αριστερούς ...
mariarosa.


XΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !